FinAdviser - prognozy czynników ekonomicznych

Zarządzanie oraz prognozy dynamiki siły roboczej
Finansowe online obliczenia
Ocena ROI projektu
Ocena IRR projektu
Minimizacja ryzyk inwestycyjnych
Optymizacja resursów człowieczych

Pytać o bepłatną demo wersję