System Face Control

Sterowe uprawianie drzwi
Historia rozpoznania twarzy
Pilot zdalnego sterowania drzwiami

Pytać o bepłatną demo wersję